Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Parkvej 109, 4700 Næstved

 

Tlf.  5588 3500  

Fax. 5588 3509

Ean. 5798007277406

Sydbyskolen rundt i billeder

 • ikon
  Hans Peter Stokholm den 28-10-2014
  Kære skolebestyrelser, skoleledelser og medarbejdere på skolerne
   
  Børne- og Skoleudvalget har besluttet indstilling til Byrådet vedr. forslag om ændret skolestruktur. Se nedenstående pressemeddelelse, som kan findes på kommunens hjemmeside. 
   
  Jeg skal gøre opmærksom på, at datoen 31. juli 2016 skal ses ift. den fysiske organisering og flytning, mens selve strukturen foreslås besluttet pr. 1/8-15 med de ændringer, det vil være muligt at gennemføre til skoleåret 2015/16, herunder specifikt at have ledelserne på plads senest d. 1. maj 2015
   
  Venlig hilsen 
  Aase Schmidt
   
  Ny skolestruktur på vej i Næstved Kommune
  Børne- og Skoleudvalget har ved udvalgsmødet mandag den 27. oktober besluttet at indstille til byrådet, at der pr. 31. juli 2016 bliver indført en ny skolestruktur i Næstved Kommune. Strukturændringen er en økonomisk nødvendighed og blev vedtaget af et flertal i udvalget.
  Den nye skolestruktur i Næstved betyder, at der fra skoleårets begyndelse i 2016 vil være seks skoledistrikter i Næstved Kommune.
  Med færre og mere bæredygtige skoler – både i forhold til økonomi, til at realisere skolereformen og i forhold til kompetence- og vidensdeling – vil ressourcerne i højere grad kunne blive udnyttet. Det opnås ved at nedlægge alle de nuværende skoler pr. 31. juli 2016 og at oprette nye distriktsskoler. Derved bliver der frigjort 13-14 millioner kroner hvert år, som skolerne blandt andet kan bruge til pædagogisk og faglig udvikling.
  Skolestrukturen betyder desuden en lukning af SjølundsskolenHyllinge Skoleafdeling Grønbro på Borup Ris Skolen og afdeling Holme-Olstrup på Lundebakkeskolen.
  (Se alle ændringer, der følger med skolestrukturen, nederst i pressemeddelelsen)
  - Vi har valgt at prioritere undervisningskvalitet over mursten. Vi har ikke de penge, som vi gerne ville have haft – havde vi haft dem, havde vi også prioriteret anderledes. Vi har forsøgt at bevare så mange skoler i landdistrikterne som muligt, så de fleste børn undgår for lang transport til skolen. Men vi må også indse, at det er her, at børnetallet er mest faldende. Derfor har vi truffet denne svære beslutning, siger Søren Dysted, formand i Børne- og Skoleudvalget.
   
  Distriktsskoler
  Hver af de seks distriktsskoler udgør én skole, ét skoledistrikt, én bestyrelse, ét budget, én elevgruppe, én personalegruppe og én skoleledelse.
  Med undtagelse af de skoler og afdelinger, der lukker, vil de resterende skoler geografisk blive liggende, hvor de er i dag.
  - Ikke alle skoler får den samme struktur, som de har i dag. Nogle af skolerne vil være basisskoler med elever fra 0.-6. klassetrin, og andre vil have udskolingen. For eleverne kommer det til at betyde, at de møder mere specialiserede lærere. De får muligheden for en bedre og en endnu mere varieret skoledag med flere valgfag og flere linjer. På den måde er den nye struktur også en naturlig udløber af skolereformen og skolepolitikken, siger Niels True, næstformand i Børne- og Skoleudvalget.
  Med forbehold for byrådets endelige vedtagelse inden 1. marts 2015, skal de kommende ledelser på distriktsskolerne være på plads allerede 1. maj 2015. Dette bliver gjort for at minimere usikkerhed og for at sikre en robust ledelse, der kan gennemføre strukturen.
   
  Næste skridt
  Forslaget om ny skolestruktur behandles i byrådet den 25. november. Derefter bliver forslaget sendt i otte ugers høring. Her er alle velkomne til at komme med bemærkninger og forslag til den nye skolestruktur.
  Et borgermøde vil blive afholdt i forbindelse med den nye skolestruktur, datoen er endnu ikke fastlagt.
   
  Seks nye distrikter
  Der oprettes seks nye distriktsskoler, hvor princippet med basis- og udskolingsskole kombineres med skole på flere matrikler:
  Distriktsskole 1
  Borup Ris Skolen: 0.-9. klasse (afdeling Grønbro lukkes pr. 31. juli 2016)
  Hyllinge Skole: Lukkes pr. 31. juli 2016
  Karrebæk Skole: 0.-6. klasse
  Lille Næstved Skole: 0.-9. klasse
  Distriktsskole 2
  Lundebakkeskolen: 0.-6. klasse (afdeling Holme-Olstrup lukkes pr. 31. juli 2016)
  Holmegaardskolen: 0.-9. klasse
  Distriktsskole 3
  Sct. Jørgens Skole: 0.-9. klasse
  Sydbyskolen: 0.-6. klasse
  Distriktsskole 4
  Kildemarkskolen: 7.-9. klasse
  Kalbyrisskolen: 0.-6. klasse
  Rønnebæk Skole: 0.-6. klasse
  Sjølundsskolen: Lukkes pr. 31. juli 2016
  Distriktsskole 5
  Korskildeskolen: 0.-6. klasse
  Fladsåskolen: 0.-9. klasse
  Distriktsskole 6
  Herlufmagle Skole: 0.-6. klasse
  Susålandets Skole: 0.-9. klasse
  Holsted Skole: 0.-9. klasse
   
 • ikon
  Hans Peter Stokholm den 27-10-2014
  Orienteringsaften om skolereformen den 5. november på Parkvej kl. 19.00 for tosprogede forældre.

  Kære forældre jeg håber, at mange af jer, som ikke har hørt om reformen på Sydbyskolen, kommer og deltager. Denne aften er programsat efter henvendelse fra Intragrationsrådet i Næstved.

  Med venlig hilsen
  Hans Peter Stokholm
 • ikon
  Annette May Hansen den 23-10-2014
  Indskrivning til børnehaveklasse i skoleåret 2015/2016
  I forbindelse med indskrivningen til førskolen/børnehaveklassen på Sydbyskolen afholder vi et informationsmøde på Nygårdsvej 110

  tirsdag d. 4. november 2014 kl. 19.00

  Læs mere i vedhæftede indbydelse, som også er sendt via E-boks.
 • ikon
  Annette May Hansen den 23-10-2014
  Webindskrivning til børnehaveklasser 2015/2016 er åben fra mandag d. 3. november kl. 8.00 til søndag d. 16. november 2014. Klik på linket for indskrivning.
  Forældre, som ikke er samboende og har delt forældremyndighed, skal ligeledes udfylde en samtykkeerklæring, som sendes til Sydbyskolen.
 • ikon
  Annette May Hansen den 22-10-2014
  Kære alle
  Torsdag d. 6. november afholder Kulturhuset et arrangement.
  Se vedhæftede dokument.
 • Hans Peter Stokholm den 20-10-2014
  Lærernes dag blev markeret på skolen af skolebestyrelsen, som overraskede det pædagogiske personale med en kage på Parkvej mandag  den 6. oktober og på Nygårdsvej tirsdag den 7. oktober. Her er en kopi af talen, som blev givet til personalet de to dage.

  Vi i skolebestyrelsen taler om jer på rigtig mange bestyrelsesmøder – Vi mener nemlig, at I er roden til alt godt, der sker her på skolen.
  Når politikerne vil ”give skolen et fagligt løft”, så gør I det, og eleverne ligger nu over landsgennemsnittet til læseprøver i 1. klasse.
  Lige som det er vel nærmest blevet en tradition, at Sydbyskolen ligger i top 3 til Naturfagsmaraton.
  Jeres elever vinder konkurrencer i at være flest, der cykler i skole, og dermed vælger den sunde skolevej.
  I får elevernes kreativitet til at blomstre, så de vinder konkurrence, der udløser tur en tur iil Melodi grand prix i København.
  Jeres elever er med til at lave udsmykning til Affald+ og I er dermed forud for reformen med hensyn til samarbejdet med de omkringliggende virksomheder.
  Andre skoler henter inspiration hos jer, der er eksperterne i at hjælpe børn og familier, der har det svært.
  Alt dette og meget mere løfter I på trods af, at I er blevet budt nogle voldsomme udfordringer de seneste år.
  I har været gennem to sammenlægninger, en skolereform og en normalisering – som det vist hedder.
  Så når sparekniven nu igen hvæsses, skal I vide at jeres daglige fantastiske, vedholdende arbejde altid med et fagligt fokus er værdsat.
  Vi vil i bestyrelsen gøre alt for at jeres gode arbejde også bliver synligt for politikerne så vi, som det er moderne inden for sundhedsområdet, bliver udpeget til at blive Næstveds Super-Skole.
  Det er her hvor børnene får den bedste læring og trivsel, leveret af specialister, nemlig jer..
  Vi vil derfor i forbindelse med lærerens dag gerne kippe med flaget for jer, og byde på en klassens-time-kage..
                        TUSIND TAK FOR EN GOD INDSATS – OG VELBEKOMME!!
  Skolebestyrelsen
   
 • ikon
  Hans Peter Stokholm den 09-09-2014
  Kære alle.
  Dette til orientering. Vi taler meget om faglighed, og lærerne og pædagogerne gør et kæmpe arbejde for at sikre eleverne god læring. Her er et bevis på, at dette lykkes til fulde. Sydbyskolens elever ligger flot i top i deres læseresultater.

  Læseresultater:
  Sydbyskolen fik den 8. september 2014 gennemgået de sidste læseresultaterne for Sydbyskolens indskoling. Her viser resultaterne, at 56% af eleverne i børnehaveklasserne har en ok sproglig forståelse. Det faglige niveau i begyndelsen af børnehaveklasserne er langt under gennemsnittet, men allerede i slutningen af 1. klasse er niveauet hævet meget. Testen viser, at 88% af alle 1. klasses elever er gode og sikre læsere. Landsgennemsnittet er 77% i 1. klasse. I slutningen af 3. klasse er eleverne blevet endnu bedre. Her er 96% af eleverne på Sydbyskolen sikre og gode læsere. Vi ligger lige over målet på 95% sikre læsere i Næstved kommune. Læseresultaterne ser på resultaterne 4 år tilbage, så vi kan se, at det samme er gældende flere år tilbage. Eleverne når et højt fagligt niveau trods svag sproglig forståelse fra skolestart.

  Venlig hilsen Hans
 • ikon
  Anne Gammelby Eriksen den 16-06-2014
  Lokaleplan for skoleåret 2014/2015
  I vedhæftede bilag findes oversigt over lokalefordelingen på Sydbyskolen.
   
 • 05-11-2014
  14:40-16:40
  Skole-hjem samtaler 1 c · 1C
  1
 • 05-11-2014
  19:00-21:00
  Forældremøde - tosprogede ·
  1
 • 06-11-2014
  13:10-16:30
  Skole/hjem samtale efteråret 2014 · SA0
  1
 • 06-11-2014
  14:30-16:00
  Skolehjemsamtaler i 1.A · 1A
  1
 • 06-11-2014
  14:45-16:15
  Skole-hjem samtaler 4c · 4C
  1
 • 06-11-2014
  14:45-16:15
  Skole-/hjemsamtaler i 1.b · 1B
  1
 • 06-11-2014
  14:55-16:25
  skole-hjem samtaler · 4A
  1
 • 06-11-2014
  15:00-16:00
  Skolehjem samtaler · 2C
  1
 • 06-11-2014
  15:00-16:30
  Skole-hjemsamtaler i 5.B · 5B
  1
 • 06-11-2014
  15:00-16:30
  skole/hjem · 2A
  1
 • 06-11-2014
  15:30-16:00
  Skole/hjem-samtaler 4D · 4D
  1
 • 06-11-2014
  15:30-16:30
  skolehjemsamtaler · 5A
  1
 • 06-11-2014
  15:30-16:30
  Samtaler 4B · 4B
  1
 • 06-11-2014
  15:30-16:30
  Skole-hjemsamtaler · 5C
  1
 • 06-11-2014
  15:30-17:30
  Skole/hjem-samtaler 4D · 4D
  1
 • 06-11-2014
  15:45-16:15
  Skole/hjem-samtaler · SA6
  1
 • 06-11-2014
  16:20-16:55
  Rytmisk værksted holder koncert for forældre m.fl. · 0A · 0B · 0C · 0Y · 1A · 1B · 1C · 2A · 2B · 2C · 2D
  1

Besøg siden 01-01-2014

74662