Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Parkvej 109, 4700 Næstved

 

Tlf.  5588 3500  

Fax. 5588 3509

Ean. 5798007277406

Sydbyskolen rundt i billeder

 • ikon
  Carsten Andersen den 25-02-2015
  Godt tværfagligt samarbejde gør det muligt at lave sådanne ekstraorinære arrangementer, som karnavalsoptog. Se Næstved Bladets artikel.
 • ikon
  Carsten Andersen den 25-02-2015
  Vi benytter enhver lejlighed for at leve op til folkeskole reformens krav om mere bevægelse i skoledagen, derfor var SFO Pingvinen også de første på kælkebakken da muligheden bød sig. Se Næstved Bladets artikel.
 • ikon
  Maj-Britt Saabye Nielsen den 25-02-2015
  Orientering om ansættelse af skoleleder på Sydbyskolen. Læs venligst her:
 • ikon
  Carsten Andersen den 05-01-2015
  Eleverne fra Sydbyskolen har lært førstehjælp i den Understøttende Undervisning.
  Se artiklen fra Næsved Bladet.
 • ikon
  Hans Peter Stokholm den 31-10-2014
  Tilbagemelding på feedbacksamtalen med CUD oktober 2014. Sydbyskolen er en fantastisk skole, hvor elevernes læring både fagligt og socialt styrkes optimalt. Der er stor ros til alle på Sydbyskolen for det flotte arbejde.

  Venlig hilsen
  Hans Peter Stokholm

   
 • ikon
  Hans Peter Stokholm den 09-09-2014
  Kære alle.
  Dette til orientering. Vi taler meget om faglighed, og lærerne og pædagogerne gør et kæmpe arbejde for at sikre eleverne god læring. Her er et bevis på, at dette lykkes til fulde. Sydbyskolens elever ligger flot i top i deres læseresultater.

  Læseresultater:
  Sydbyskolen fik den 8. september 2014 gennemgået de sidste læseresultaterne for Sydbyskolens indskoling. Her viser resultaterne, at 56% af eleverne i børnehaveklasserne har en ok sproglig forståelse. Det faglige niveau i begyndelsen af børnehaveklasserne er langt under gennemsnittet, men allerede i slutningen af 1. klasse er niveauet hævet meget. Testen viser, at 88% af alle 1. klasses elever er gode og sikre læsere. Landsgennemsnittet er 77% i 1. klasse. I slutningen af 3. klasse er eleverne blevet endnu bedre. Her er 96% af eleverne på Sydbyskolen sikre og gode læsere. Vi ligger lige over målet på 95% sikre læsere i Næstved kommune. Læseresultaterne ser på resultaterne 4 år tilbage, så vi kan se, at det samme er gældende flere år tilbage. Eleverne når et højt fagligt niveau trods svag sproglig forståelse fra skolestart.

  Venlig hilsen Hans
 • ikon
  Anne Gammelby Eriksen den 16-06-2014
  Lokaleplan for skoleåret 2014/2015
  I vedhæftede bilag findes oversigt over lokalefordelingen på Sydbyskolen.
   
 • 30-03-2015
  06:30-17:00
  Ferieordning i SFO'erne i Næstved · 0A · 0B · 0C · 0Y · 1A · 1B · 1C · 2A · 2B · 2C · 2D · 3A · 3B · 3C · 3Y · UB · X1 · X2 · X3 · UB1 · UB2 · UB3
  2
 • 31-03-2015
  06:30-17:00
  Ferieordning i SFO'erne i Næstved · 0A · 0B · 0C · 0Y · 1A · 1B · 1C · 2A · 2B · 2C · 2D · 3A · 3B · 3C · 3Y · UB · X1 · X2 · X3 · UB1 · UB2 · UB3
  2
 • 01-04-2015
  06:30-17:00
  Ferieordning i SFO'erne i Næstved · 0A · 0B · 0C · 0Y · 1A · 1B · 1C · 2A · 2B · 2C · 2D · 3A · 3B · 3C · 3Y · UB · X1 · X2 · X3 · UB1 · UB2 · UB3
  2

Besøg siden 01-01-2014

142644