Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Parkvej 109, 4700 Næstved

 

Tlf.  5588 3500  

Fax. 5588 3509

Ean. 5798007277406

Sydbyskolen rundt i billeder

 • ikon
  Hans Peter Stokholm den 11-12-2014
  Sagsnr. 81.02.00-G01-18-14 Cpr. Nr.  
  Dato 11-12-2014 Navn  
  Sagsbehandler Aase Vibeke Schmidt
   
   
   
   
  Til bestyrelse, forældre og medarbejdere ved Sydbyskolen
   
   
   
  Orientering til Sydbyskolens bestyrelse, forældre og personale
   
   
   
   
  Hermed orientering om, at Hans Stokholm er ansat som ny skoleleder på Holmegaardskolen pr. 1. januar 2015 og dermed fratræder sin stilling på Sydbyskolen samtidig.
   
  Der vil derfor skulle ansættes ny skoleleder på Sydbyskolen så hurtigt som muligt. Denne proces vil gå i gang lige efter juleferien under ledelse af min efterfølger som centerchef i Center for Uddannelse Lars Nedergaard.
   
  Pr. 1. januar 2015 konstitueres viceinspektør Jørgens Wilms i stillingen som skoleleder på Sydbyskolen, indtil ansættelse kan finde sted. Jørgens Wilms vil sikre, at ledelsen suppleres midlertidigt, hvis der er behov for det.
   
   
  Venlig hilsen
   
  Aase Schmidt
  Centerchef
  Center for Uddannelse
   
 • ikon
  Hans Peter Stokholm den 31-10-2014
  Tilbagemelding på feedbacksamtalen med CUD oktober 2014. Sydbyskolen er en fantastisk skole, hvor elevernes læring både fagligt og socialt styrkes optimalt. Der er stor ros til alle på Sydbyskolen for det flotte arbejde.

  Venlig hilsen
  Hans Peter Stokholm

   
 • ikon
  Hans Peter Stokholm den 09-09-2014
  Kære alle.
  Dette til orientering. Vi taler meget om faglighed, og lærerne og pædagogerne gør et kæmpe arbejde for at sikre eleverne god læring. Her er et bevis på, at dette lykkes til fulde. Sydbyskolens elever ligger flot i top i deres læseresultater.

  Læseresultater:
  Sydbyskolen fik den 8. september 2014 gennemgået de sidste læseresultaterne for Sydbyskolens indskoling. Her viser resultaterne, at 56% af eleverne i børnehaveklasserne har en ok sproglig forståelse. Det faglige niveau i begyndelsen af børnehaveklasserne er langt under gennemsnittet, men allerede i slutningen af 1. klasse er niveauet hævet meget. Testen viser, at 88% af alle 1. klasses elever er gode og sikre læsere. Landsgennemsnittet er 77% i 1. klasse. I slutningen af 3. klasse er eleverne blevet endnu bedre. Her er 96% af eleverne på Sydbyskolen sikre og gode læsere. Vi ligger lige over målet på 95% sikre læsere i Næstved kommune. Læseresultaterne ser på resultaterne 4 år tilbage, så vi kan se, at det samme er gældende flere år tilbage. Eleverne når et højt fagligt niveau trods svag sproglig forståelse fra skolestart.

  Venlig hilsen Hans
 • ikon
  Anne Gammelby Eriksen den 16-06-2014
  Lokaleplan for skoleåret 2014/2015
  I vedhæftede bilag findes oversigt over lokalefordelingen på Sydbyskolen.
   
 • 18-12-2014
  15:00-16:30
  Skolehjemtaler 6.b · 6B
  1
 • 18-12-2014
  15:30-16:30
  Samtaler 4B · 4B
  1
 • 23-12-2014
  06:30-17:00
  Ferieordning i SFO'erne i Næstved · 0A · 0B · 0C · 0Y · 1A · 1B · 1C · 2A · 2B · 2C · 2D · 3A · 3B · 3C · 3Y · UB · X1 · X2 · X3 · UB1 · UB2 · UB3
  2

Besøg siden 01-01-2014

96940