Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Parkvej 109, 4700 Næstved

 

Tlf.  5588 3500  

Fax. 5588 3509

Ean. 5798007277406

Sydbyskolen rundt i billeder

 • ikon
  Carsten Andersen den 12-05-2015
  Fra august 2015 bliver det muligt, at gå i SFO 2 på Sydbyskolen og 4.-6. klasserne får dermed også mulighed for at komme i SFO. Dermed kan vi tilbyde et fritidstilbud til alle børn på skolen lige fra Førskolen til 6.klasse.
   
  SFO 2’ens åbningstider er lidt anderledes end SFO 1, da der som udgangspunkt ikke er mulighed for ”morgen-pasning” eller for pasning i ”ferie-SFO’er” i de uger hvor der ferieordning i Næstved kommunes SFO’er. Prisen er til gengæld det lidt mindre, nemlig 1065 kr. om måneden.
   
  SFO 2’en har dermed åben hver eftermiddag til kl. 17.00, undtagen fredag hvor der lukkes kl.16.00, som det kendes i SFO1. Desuden regner vi med, at lave lidt ”anderledes” arrangementer ca. hver 6. uge, som f.eks. kunne være aftenåbning, fællesspisningen eller ture ud af huset.
   
  SFO 2 får eget lokale på vores Parkvejafdeling således, at ”de store” børn får deres eget sted at indrette sig og være i. I SFO 2 lokalet er der allerede et køkken med et lille cafemiljø og et kreativt værksted. Ligesom vi vil have mulighed for at benytte skolens øvrige faglokaler, så som hallen, teaterscenen eller musiklokalet.
   
  Musiklokalet vil helt sikkert blive brugt, da det bliver Claus Jensen der er primærpædagog i SFO 2’en. Til dem der ikke allerede kender Claus, kan det siges, at han udover at være en erfaren pædagog også er fritidsmusiker, så der plejer altid at blive spillet musik, der hvor Claus er.
   
  Aktivitetsmæssigt vil vi lægge vægt på børnenes interesse og tilbyde aktiviteter, som de finder spændende. Som udgangspunkt vil der bl.a. være mulighed for at dyrke sine kreative interesser og få syet, malet, lavet smykker, brugt IT-udstyrtet eller at gå i træværkstedet, der vil også være mulighed for at få rørt sig og spillet fodbold, basket, løbe på skateboard eller rulleskøjter, ligesom der vil være mulighed for at dyrke udelivet og tænde bål, snittet eller spillet rollespil.
  Mulighederne er mange og sammen med børnene finder vi ud af hvor vi lægger vægten i aktiviteterne. Nogle aktiviteter laver vi sammen med den øvrige SFO på Parkvej, mens andre kun er for SFO 2 børnene.
   
  Tilmelding til ordningen skal ske via den digitale pladsanvisning, som kan findes på Næstved Kommunes hjemmeside. Brug evt. følgende link:

  https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?p=naestved07&k=370
   
  Hvis I har nogen spørgsmål er I meget velkomne til at henvende Jer til SFO-Leder Carsten Andersen.
   
  På hele SFO Pingvinens vegne Carsten Andersen.
   
 • ikon
  Carsten Andersen den 08-05-2015

  Røde Kors har i samarbejde med TV 2 stablet en kampagne kaldet Smid Tøjet på benene.
  I Røde Kors i Næstved har de oplevet et kæmpe boom i mængden af indsamlet tøj, godt hjulpet på vej af Sydbyskolen i Næstved. I dag afleverede 2.E alt det tøj skolen været med til at samle ind, og mange af eleverne har selv taget en aktiv del i indsamlingen.

  - Jeg tænkte, det ville jeg vildt gerne være med til. Så gik jeg hjem til min mor, og så fandt vi noget tøj, siger Carmen Norman Olsen fra 2. E på Sydbyskolen.

  Skolens indsamling har fået følelserne frem hos aktivitetslederen i Røde Kors-Butikken i Næstved.

  - Det er bare tanken, at de har gjort det. Det er helt fantastisk, siger Bitten Nielsen og fortsætter. Jeg må indrømme, at jeg blev så rørt, at jeg kneb en lille tåre, da jeg hørte det.

  Se artiklen i vedhæftede link/bilag eller se tv2 øst indslaget fra den 8. maj kl. 19.30 nyhederne.

 • ikon
  Diana Maria Madsen den 05-05-2015
  Aktive feriedage for eleverne i sommerferien

  Vedhæftet er plakat vedr. aktive feriedage i sommerferien.

  Det finder sted i ugerne 27, 28, 29, 30, 31, 32 og er for elever fra 0-9. klasse.

  Fristen for tilmelding går fra d. 11. maj til d. 5. juni.

  For mere info åben vedhæftede plakat og/eller følgende link: Aktive feriedage

  Hilsen kontoret
 • ikon
  Carsten Andersen den 25-02-2015
  Godt tværfagligt samarbejde gør det muligt at lave sådanne ekstraorinære arrangementer, som karnavalsoptog. Se Næstved Bladets artikel.
 • ikon
  Carsten Andersen den 05-01-2015
  Eleverne fra Sydbyskolen har lært førstehjælp i den Understøttende Undervisning.
  Se artiklen fra Næsved Bladet.
 • ikon
  Hans Peter Stokholm den 31-10-2014
  Tilbagemelding på feedbacksamtalen med CUD oktober 2014. Sydbyskolen er en fantastisk skole, hvor elevernes læring både fagligt og socialt styrkes optimalt. Der er stor ros til alle på Sydbyskolen for det flotte arbejde.

  Venlig hilsen
  Hans Peter Stokholm

   
 • ikon
  Hans Peter Stokholm den 09-09-2014
  Kære alle.
  Dette til orientering. Vi taler meget om faglighed, og lærerne og pædagogerne gør et kæmpe arbejde for at sikre eleverne god læring. Her er et bevis på, at dette lykkes til fulde. Sydbyskolens elever ligger flot i top i deres læseresultater.

  Læseresultater:
  Sydbyskolen fik den 8. september 2014 gennemgået de sidste læseresultaterne for Sydbyskolens indskoling. Her viser resultaterne, at 56% af eleverne i børnehaveklasserne har en ok sproglig forståelse. Det faglige niveau i begyndelsen af børnehaveklasserne er langt under gennemsnittet, men allerede i slutningen af 1. klasse er niveauet hævet meget. Testen viser, at 88% af alle 1. klasses elever er gode og sikre læsere. Landsgennemsnittet er 77% i 1. klasse. I slutningen af 3. klasse er eleverne blevet endnu bedre. Her er 96% af eleverne på Sydbyskolen sikre og gode læsere. Vi ligger lige over målet på 95% sikre læsere i Næstved kommune. Læseresultaterne ser på resultaterne 4 år tilbage, så vi kan se, at det samme er gældende flere år tilbage. Eleverne når et højt fagligt niveau trods svag sproglig forståelse fra skolestart.

  Venlig hilsen Hans
 • ikon
  Anne Gammelby Eriksen den 16-06-2014
  Lokaleplan for skoleåret 2014/2015
  I vedhæftede bilag findes oversigt over lokalefordelingen på Sydbyskolen.